Herroepingsrecht

Download: 43einhalb-herroepingsformulier

Herroepingsrecht:

U heeft het recht om dit contract binnen 21 dagen zonder opgaaf van reden te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt 21 dagen vanaf de datum waarop u of een andere de dan door u aangewezen vervoerder de goederen in ontvangst heeft genomen.

Om uw recht op herroeping uit te oefenen, kunt u ons op een van de volgende manieren contacteren:

43einhalb

Peterstor 7

36037 Fulda

e-mail: info@43einhalb.com

Telefoon: + 49 661 3605693

Telefax: +49 661 2516843

U kunt ons op de hoogte stellen van uw beslissing door de overeenkomst te herroepen door een ons een duidelijke verklaring op te sturen (bijvoorbeeld via een brief, fax, telefonisch of e-mail). U kunt ook gebruik maken van het bijgevoegde herroepingsformulier, maar dit is niet verplicht.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, betalen wij u alle gemaakte kosten die wij van u hebben ontvangen, waaronder verzendkosten (met uitzondering van extra kosten die voorvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk 14 dagen na de datum waarop wij uw herroeping hebben ontvangen terug. Voor deze terugbetaling, maken wij gebruik van hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt u voor deze terugbetaling in rekening gebracht. Wij kunnen weigeren om terug te betalen totdat wij de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van wat eerder is. U moet de goederen in ieder geval binnen veertien dagen na de dag waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van de herroeping van de overeenkomst, aan ons retourneren of overhandigen. Deze termijn wordt geacht te worden nageleefd als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

Voor bestellingen met een waarde van minder dan €40,00 betaalt u de directe kosten van de retourzending.

U bent slechts aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen indien deze waardevermindering het gevolg is van bewerking of behandeling van de goederen die niet noodzakelijk zijn voor het onderzoek.