Verklaring omtrent bescherming persoonsgegevens

Informatie over bescherming persoonsgegevens

§ 1 Algemeen

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens (bijv. aanhef, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, creditcardnummer) altijd conform de bepalingen van de Duitse wet- en regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Hieronder leest u meer over de aard, omvang en het doel van het verzamelen, verwerken en gebruik van persoonlijke gegevens. Deze verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens heeft uitsluitend betrekking op onze website. Als u via links op onze pagina’s naar een externe pagina wordt geleidt, wees bewust van het feit hoe met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

§ 2 Bestandsgegevens

  1. Uw persoonlijke gegevens worden, indien ze nodig zijn voor de onderbouwing, invulling of wijziging van de contractuele verbintenis (bestandsgegevens), uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst. We moeten bijvoorbeeld uw naam en adres doorgeven aan de bezorgdienst.

  2. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming of een wettelijke grondslag worden uw persoonlijke gegevens niet doorgegeven aan derden die niet betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst. Zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd worden uw gegevens geblokkeerd voor verder gebruik. Na de afhandeling van de fiscaal- en handelsrechtelijke verplichtingen worden deze gegevens verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het verdere gebruik ervan.

§ 3 Commentaar

Het is mogelijk commentaar te plaatsen. Daarvoor hebben wij bepaalde gegevens nodig (bijv. naam/pseudoniem, e-mailadres, website) die we uitsluitend gebruiken voor de commentaarfunctie. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet gebruikt voor andere doelen of doorgegeven aan derden.

§ 4 Kredietwaardigheidscontrole door Billpay

Indien u kiest voor een van de betaalopties van onze partner Billpay GmbH (www.billpay.de/endkunden) wordt u tijdens het bestelproces gevraagd voor de afwikkeling van de betaling in te stemmen met de overdracht van uw gegevens aan Billpay voor een identiteits- en kredietwaardigheidscontrole. Indien u hiermee instemt, worden uw gegevens (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en rekeningnummer bij koop via incasso) alsmede de gegevens die verband houden met uw bestelling doorgegeven aan Billpay. Voor de eigen identiteits- en kredietwaardigheidscontrole stuurt Billpay of een door Billpay ingeschakelde partneronderneming gegevens naar kredietinformatiediensten en ontvangt daarvan informatie en eventueel informatie over de kredietwaardigheid op basis van statistische gegevens waarbij onder meer gebruik wordt gemaakt van adresgegevens. Nadere informatie hierover en over de geraadpleegde informatiediensten vindt u in de bepalingen over de bescherming van persoonsgegevens (www.billpay.de/allgemein/datenschutz) Billpay GmbH. Billpay maakt voorts eventueel gebruik van de hulpmiddelen van derden ter opsporing en preventie van fraude. De met deze hulpmiddelen verkregen gegevens worden versleuteld opgeslagen zodat ze uitsluitend leesbaar zijn voor Billpay. Uitsluitend wanneer u kiest voor betaling via onze partner Billpay worden deze gegevens gebruikt. In de overige gevallen verdwijnen deze gegevens automatisch binnen 30 minuten.

§ 5 Webanalyse met Google Analytics

Op deze website wordt gebruikgemaakt van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zog. "Cookies", technische bestandjes die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website geanalyseerd kan worden. De via de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel overgedragen aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Indien IP-anonimisering op deze website geactiveerd is, wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en aldaar ingekort. Google gebruikt deze informatie in opdracht van de exploitant van deze website om uw gebruik ervan te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en voor de exploitant van de websiteandere diensten te verrichten die verband houden met het gebruik van de website en internet. Het in het kader van Google Analytics van uw browser verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies beletten door de instellingen van uw browser te wijzigen. We wijzen u er echter op dat u in dat geval niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt de registratie, verzending naar Google en verwerking van de via de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) bovendien beletten door de via de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren: optout

U kunt registratie ook voorkomen via een opt-out cookie. Wilt u de registratie van uw gegevens vanaf uw volgende bezoek aan deze website blokkeren: klik dan hier: Klik hier om metingen via Google Analytics te blokkeren.

Op deze website wordt gebruikgemaakt van Google Analytics met de extensie “anonymizeIP()” om te zorgen dat de IP-adressen uitsluitend ingekort worden verwerkt en directe koppeling met personen uit te sluiten.

§ 6 Webanalyse

Voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en verbetering van de vormgeving van ons aanbod hanteren we geanonimiseerde gebruiksprofielen op basis van gebruiksgegevens. Deze gebruiksgegevens betreffen vooral data omtrent begin, einde en de omvang van het gebruik van onze webpagina's en aanbod door de kopers. Deze gebruiksprofielen worden niet gecombineerd met uw persoonlijke gegevens. U heeft het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gebruiksgegevens.info@43einhalb.com

§ 7 Informatie over cookies

  1. Ter optimalisering van onze presentatie op internet maken we gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen in het werkgeheugen van uw computer. Deze cookies worden weer verwijderd na het sluiten van de browser. Andere cookies blijven op uw computer staan (permanente cookies) en zorgen ervoor dat u herkend wordt bij uw volgende bezoek. Daarmee kunnen we de toegang tot onze website verbeteren.

  2. Het opslaan van cookies kunt u beletten door in uw browser-instellingen “cookies blokkeren" te selecteren. Dit kan echter wel te koste gaan van de functionaliteit van onze website.

§ 8 Social plugins van Facebook en Twitter

  1. Wij gebruiken social plugins van facebook.com dat geëxploiteerd wordt door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Deze plugins zijn te herkennen aan het Facebook-logo of de toevoeging "Facebook Social Plugin". Als u bijvoorbeeld op de Like-button klikt of een commentaar achterlaat, geeft uw browser dat direct door aan Facebook. Facebook publiceert uw favorieten ook voor uw vrienden. Als u ingelogd bent op Facebook wordt uw bezoek aan onze website ook geregistreerd in uw Facebook-account. Ook wanneer u niet ingelogd bent of geen Facebook-account heeft, geeft uw browser informatie door die door Facebook opgeslagen wordt (bijv. welke websites u bezocht heeft, uw IP-adres). Details over de omgang met uw persoonlijke gegevens door Facebook en uw rechten op dat gebied kunt u lezen in de informatie over de bescherming van persoonsgegevens van Facebook. Als u niet wilt dat Facebook de over uw bezoek aan onze website verzamelde gegevens opslaat bij uw Facebook-account, moet u eerst uitloggen bij Facebook. U kunt het laden van de Facebook plugins ook volledig blokkeren met add-ons voor uw browser, bijv. met de “Facebookblocker" (Facebook).

  2. Wij gebruiken met Twitter en de retweetfuncties zog. ”social plugins" van twitter.com, geëxploiteerd door Twitter Inc. 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Als u gebruikmaakt van de retweetfunctie, worden de door u bezochte websites doorgegeven aan derden en gekoppeld aan uw Twitter-account. Details over de omgang met uw data door Twitter en over uw rechten en mogelijkheden ter bescherming van uw persoonlijke gegevens kunt u lezen in de informatie over de bescherming van persoonsgegevens van Twitter. Als u niet wilt dat Twitter de over uw bezoek aan onze website verzamelde gegevens opslaat bij uw Twitter-account, moet u eerst uitloggen bij Twitter. U kunt het laden van de Twitter-plugins ook volledig blokkeren met add-ons voor uw browser, bijv. met de script-blocker (NoScript).

§ 9 Newsletter

Bij aanmelding voor onze nieuwsbrief wordt uw e-mailadres gebruikt voor onze reclame totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. U kunt zich te allen tijde afmelden. Deze toestemming heeft u apart of bij de afwikkeling van het bestelproces uitdrukkelijk verleend: Ik wil me abonneren op de periodieke newsletter. U kunt deze toestemming te allen tijde herroepen voor de toekomst. Indien u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich op de volgende manier afmelden: Afmelden is te allen tijde mogelijk via de volgende link:https://www.43einhalb.com/newschool/newsletter. Uw gegevens worden uitsluitend doorgegeven aan onze partner Emarsys eMarketing Systems AG (Märzstraße 1, A-1150 Wien; www.emarsys.com/de) voor de technische afwikkeling van de verzending van onze newsletter. Wilt u onze newsletter of onze reclamemails niet meer ontvangen, bevestig dat dan a.u.b. via de button „Newsletter afmelden“ die onderaan onze e-mails staat. U kunt zich te allen tijde kosteloos afmelden voor de 43einhalb newsletter.

§ 10 Inlichtingen

Conform het Bundesdatenschutzgesetz heeft u recht op gratis inlichtingen over de over u opgeslagen gegevens en kunt u deze eventueel laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Vragen kunt u stellen via het volgende e-mailadres: info@43einhalb.com